" "

ข่าวบอลไทย

ข่าวบอลไทย

ประกาศจากไทยลีก ได้มีการแจ้ง เลื่อนการแข่งขัน ของไทยยูเนียน กับ ทีมทาง เกษตรศาสตร์ โดยที่เราทราบกันว่า สถานการณ์โควิด 19 ได้เกิดขึ้น กับทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มีผู้ติดเชื้อโควิท เพิ่ม 

 

โดยมีคำสั่งจากทาง จังหวัด สมุทรสาคร แจ้งเรื่องที่จะต้องการ เฝ้าระวัง โดยออก มาตรการการควบคุม การเกิด โรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 โดยทางผู้จัดได้มีการแจ้งแถลง 

 

ในเรื่องของเลื่อนการแข่งขัน ออกไปก่อน เพื่อที่จะดูสถานการณ์ เรื่องการควบคุมการแพ้เชื้อไว้ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยนั้น

 

โดยที่การเฝ้าระวัง และเฝ้ารออย่างชัดว่า จะดูสถานการณ์เฝ้าระวังไว้เสียก่อน และจะแจ้งเรื่อง กำหนดการแข่งขันให้ทางเรา ได้ทราบกันว่า จะมีการแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อไร

 

อ่านเพิ่มเติม :  https://www.topscorethai.com/