" "

ประกาศจากไทยลีก ได้มีการแจ้ง เลื่อนการแข่งขัน ของไทยยูเนียน กับ ทีม ทาง เกษตรศาสตร์!!

ข่าวบอลไทย

ประกาศจากไทยลีก ได้มีการแจ้ง เลื่อนการแข่งขัน ของไทยยูเนียน กับ ทีม
ทาง เกษตรศาสตร์ โดยที่เราทราบกันว่า สถานการณ์โควิด 19 ได้เกิดขึ้น กับ
ทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มีผู้ติดเชื้อโควิท เพิ่ม

 

โดยมีคำสั่งจากทาง จังหวัด สมุทรสาคร แจ้งเรื่องที่จะต้องการ เฝ้าระวัง โดย
ออก มาตรการการควบคุม การเกิด โรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 โดย
ทางผู้จัดได้มีการแจ้งแถลง

 

ในเรื่องของเลื่อนการแข่งขัน ออกไปก่อน เพื่อที่จะดูสถานการณ์ เรื่องการ
ควบคุมการแพ้เชื้อไว้ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยนั้น
โดยที่การเฝ้าระวัง และเฝ้ารออย่างชัดว่า จะดูสถานการณ์เฝ้าระวังไว้เสียก่อน
และจะแจ้งเรื่อง กำหนดการแข่งขันให้ทางเรา ได้ทราบกันว่า จะมีการแข่งขัน
เริ่มขึ้นเมื่อไร
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.topscorethai.com/