" "

เลาตาโร่ ยังจงรักภักดีกับสโมสร อินเตอร์ และไม่ย้ายไปไหน

เอเยนต์ส่วนตัว เลาตาโร่ ออกมายื่นยัน เลาตาโร่ ยังไม่ย้ายไปไหน