" "

เกเลชี อิเฮียอานาโช ได้เดินทางตามความฝัน ที่ได้ฝันตั้งแต่เด็ก

เกเลชี อิเฮียอานาโช ได้วาดฝันอาชีพไว้ตอนเด็ก ตอนนี้เขากลับทำได้แล้ว ด้วยความสนับสนุมจากคนเบื้องหลัง