" "

ทูเคิ่ล รับไม่เสียใจที่ขาย อบราฮัม ออกไปหลัง 2 แนวรุกในทีมเดี้ยง

ทูเคิ่ล ออกมาบอกไม่เสียดายที่ปล่อยตัว อบราฮัม ออกจากทีมหลัง 2 แนวรุกเกิดเจ็บ